ธนาคารออมสิน

สินเชื่อความสุข 1.01 apk มีความน่าเชื่อถือไหม?
รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อายุ
ไม่กำหนดอายุผู้ยืม
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ยกู้ยืม
วงเงิน
สูงสุด 10,000 บาท
เวลาผ่อนชำระ
นานสุด 6 เดือน
สินเชื่อความสุข 1.01 apk ดาวน์โหลดและติดตั้งก็มีสิทธิ์ที่จะกู้เงินทันที
สินเชื่อธนาคารออมสินล่าสุดมีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง?
รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 12% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 200,000 บาท
เวลาผ่อนชำระ
นานสุด 96 เดือน
สินเชื่อธนาคารออมสินล่าสุด เปิดช่วยเหลือชาวไทยผู้เดือดร้อนวันนี้
สินเชื่อห่วงใยให้บริการโดยธนาคารออมสิน
รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 4.2% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 10,000 บาท
เวลาผ่อนชำระ
นานสุด 24 เดือน
สินเชื่อห่วงใยจะให้กู้เฉพาะบุคคลที่มีรายได้น้อยในปีนี้
บัตรเครดิตธนาคารออมสินผ่านแอพ Mymo อนุมัติเร็วมาก
รายได้
15,000 บาทต่อเดือน
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
เวลาผ่อนชำระ
นานสุด 6 เดือน
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ตอบโจทย์ทั้งมนุษย์เงินเดือนและฟรีแลนช์
ผ่อนไอโฟนไม่ใช้บัตร banana รู้ผลรวดเร็วทันใจ
รายได้
8,000 บาทต่อเดือน
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงิน
ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์
เวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนดเวลากู้ยืม
ผ่อนไอโฟนไม่ใช้บัตร banana เพียงเตรียมเอกสาร และบัตรประชาชนให้พร้อมในการผ่อน
ลงทะเบียนรับเงินกู้ประกันสังคมเพิ่มอัตราการจ้างงานแก่สถานประกอบการ
รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อายุ
ไม่กำหนดอายุผู้ยืม
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 4.75% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 30 ล้านบาท
เวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนดเวลากู้ยืม
เงินกู้ประกันสังคมเปิดให้กู้ได้โดยวงเงินจะขึ้นอยู่กับจำนวนลูกจ้างของสถานประกอบการ

จุดเด่นของธนาคารออมสิน รวมถึงข้อมูลสินเชื่อและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

อย่างที่หลายๆ คนอาจจะทราบ ธนาคารออมสินคือธนาคารที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยสังกัดอยู่กับกระทรวงการคลัง และที่ผ่านมาธนาคารออมสินทำหน้าที่เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย นอกจากสนับสนุนการออมเงินของประชาชนแล้ว ยังดูแลในส่วนของสินเชื่อออมสินที่สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังช่วยสนับสนุนการให้ทุนหมุนเวียนในชุมชนอีกด้วย โดยปัจจุบันธนาคารแห่งนี้มีสาขามากกว่า 1,000 แห่งโดยธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่เอง ซึ่งอยู่ตรงเขตพญาไทที่เป็นย่านใจกลางเมืองสำคัญ สำหรับในส่วนของเงินที่ฝากกับธนาคารออมสิน gsp เมื่อฝากครบ 5 เดือนในกรณีของเงินฝากเผื่อเรียกแบบพิเศษ อัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารออมสินจะให้จะอยู่ที่ 0.50 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งเท่ากับดอกเบี้ยจากการฝากประจำที่ 0.58 เปอร์เซ็นต์ต่อปี หรือถ้าฝากแบบเผื่อเรียกพิเศษกับธนาคารออมสินครบ 10 เดือน จะได้ดอกเบี้ยที่ 0.60 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเทียบเท่ากับฝากประจำแล้วได้ดอกเบี้ย 0.70 เปอร์เซ็นต์ต่อปีจากธนาคารออมสิน 

เรื่องของสินเชื่อออมสินและการขอเงินกู้ธนาคารออมสิน

สำหรับการขอสินเชื่อออมสินก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบกับธนาคารออมสิน โดยจะเน้นที่การนำไปใช้จ่ายแต่ไม่ให้นำไปชำระหนี้นอกระบบ โดยวงเงินที่ทางธนาคารให้ในฐานะเงินกู้ธนาคารออมสินจะอยู่ที่ไม่เกิน 50,000 บาทหรือกู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง รวมถึงพิจารณาจากความสามารถในการใช้หนี้ด้วย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตัวนี้จากธนาคารออมสินเป็นแบบคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 100 บาทต่อสัญญา ส่วนระยะเวลาการชำระหนี้ธนาคารออมสินกำหนดให้ไม่เกินกว่า 5 ปี โดยคุณสมบัติของผู้ขอกู้เมื่อดูจากข้อมูลสินเชื่อพบว่าต้องมีสัญชาติไทย อายุเกิน 20 ปี ต้องประกอบอาชีพแน่นอนมีรายได้ และต้องมีที่อยู่ที่ชัดเจน ส่วนหลักประกันในการกู้กับธนาคารออมสินสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ บยส.ในการกู้ได้ ส่วนเอกสารที่ใช้กับสินเชื่อออมสินตัวนี้ก็มีเอกสารแสดงรายได้กับเอกสารแสดงตัวตน ส่วนคนที่ไม่อยากกู้เงินแต่อยากให้ธนาคารแห่งนี้ที่ชื่อภาษาอังกฤษว่า Government Savings Bank ช่วยทางด้านอื่น ทางธนาคารออมสินก็มีโครงการ “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านรายได้จากภาวะเศรษฐกิจหรือโรคโควิด-19 ระบาด ธนาคารออมสินจะเข้าไปช่วยเสริมสภาพคล่อง รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพที่น่าสนใจสามารถเอาไปต่อยอดได้ เพราะธนาคารออมสินเล็งเห็นการช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนให้ลดลง ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นจุดเด่นจากธนาคารออมสินที่ได้รับความสนใจในระดับหนึ่ง

ช่องทางติดต่อและการใช้บริการธนาคารออมสินรูปแบบต่างๆ

สำหรับคนที่ต้องการติดต่อกับธนาคารออมสินที่สาขาใกล้บ้าน ควรจะทราบเวลาทำการของธนาคารซึ่งมีด้วยกันสองแบบ หากเป็นธนาคารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ถ้าสงสัยว่าธนาคารออมสินเปิดกี่โมงคำตอบก็คือเปิดตามเวลาที่ห้างเปิด และก็ปิดในเวลาที่ห้างได้ปิดทำการหรือไม่เกิน 2 ทุ่ม ส่วนหากเป็นธนาคารออมสินที่อยู่นอกห้างเป็นสาขาทั่วไป ก็เปิด 8.30 น.และคนที่สงสัยว่าออมสินปิดกี่โมง คำตอบก็คือปิดตอน 15.30 น. และถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เช่น หากอยากจะเปิดใช้บริการแอพธนาคารออมสินว่าหากอยากใช้บริการจะต้องทำอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนแค่ไหน ก็มีเบอร์โทรธนาคารออมสินให้โทรไปสอบถามเรื่องนี้หรือเรื่องผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งก็คือเบอร์ 1115 หรือไม่ก็เข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ธนาคารออมสินซึ่งผ่านทาง https://www.gsb.or.th/ ซึ่งจะเข้าไปตอนกี่โมงก็ได้เพราะว่าออนไลน์อยู่ตลอด เรียกได้ว่าเป็นธนาคารของประเทศไทยที่มีช่องทางติดต่อที่หลากหลายเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับธนาคารออมสิน

Scroll to Top