ลงทะเบียน k-plus shop รู้จักกับบริการ k-plus shop โอนเงินเข้าบัญชี

k-plus shop คือ อะไร

k-plus shop คือ อะไร k-shop  คือ  แอปให้บริการระบบการชำระเงินด้วย QR Code สำหรับร้านค้าขนาดย่อม  พ่อค้า แม่ค้า ที่ขายของ จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น k-plus shop ร้านค้ารับเงินสะดวก มาก รับเงินได้หลากหลายแห่ง และการเปิดร้านกับ k-plus shop ข้อดี คือ สามารถใช้อุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน และ แท็บแล็ต iOS เวอร์ชั่น 13.0 ขึ้นไป และ Android เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป และใช้ง่ายมาก k-plus shop ข้อเสีย คือ ไม่ต้องเสียเวลาไง ปัจจุบันอาชีพค้าขายทางออนไลน์เป็นอาชีพที่อย่ามองข้าม ต้องการที่จะค้าขาย ต้องสมัคร
k-plus shop k-shop จะช่วยให้คุณขายของได้ง่ายมียอดขายเข้ามาก  เพียงแค่สมัครผ่านแอพพลิเคชั่นของ
k-plus shop เพียงแค่นี้คุณก็สามารถค้าขายออนไลน์ได้แบบง่าย ๆ แอพ

พลิเคชั่น k-plus shop เป็นแอพให้บริการโดยธนาคารกสิกรไทย แอพนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ความสะดวกกับแม่ค้าพ่อค้าหรือร้านค้า ธุรกิจ ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องการขายสินค้า แอพนี้สะดวกในการทำออเดอร์ และจัดการกับยอดโอนค่าสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สร้างคิวอาร์โค๊ดให้กับร้านค้า เพื่อให้ลูกค้าสแกนจ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถรับเงินโอนจากการใช้จ่าย Wallet ได้อีกด้วย

วิธี สมัคร k-plus shop

วิธีการขั้นตอนในการสมัคร k-plus shop คุณสมบัติ ของผู้ สมัคร ลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้านิติบุคคล สำหรับการสมัคร k-plus shop บุคคลธรรมดาต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์  เอกสาร สมัครผ่านแอพพลิเคชั่น k-plus shop  ขั้นตอนในการสมัคร ลงทะเบียน  k-plus shop สมัครออนไลน์ สมัครผ่านแอพพลิเคชั่นได้เลย สำหรับ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทย สำหรับลูกค้านิติบุคคล เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองทะเบียน และสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 3 เดือน ผู้ที่มีอำนาจตามเงื่อนไข ที่ระบุในหนังสือรับรองทะเบียนพร้อมตราประทับ (ถ้ามี) เอกสารทุกฉบับต้องลงนามด้วยหมึกสด ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มี

โอนเงินเข้าบัญชี k-plus shop

k-plus shop สำหรับ k-plus shop เงินไม่เข้าบัญชี เวลาที่ปิดยอดและเวลาที่ไม่ได้รับเงินเข้าบัญชี ให้ร้านค้าส่งคำขอโอนยอดเงินจากการรับชำระในแต่ละวนภายใน Cut-off Time ที่กำหนดในตาราง  และกดปิดยอดและโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งร้านค้าสามารถทำการโอนเงินได้ด้วยตัวเองและโอนเงินเข้าบัญชีทันที  เช็ครหัสร้านค้า k-plus shop ได้ง่าย ๆ เข้า k-plus shop เลือก จัดการร้านค้า ตรวจสอบความถูกต้อง  เลือกรูปภาพ  กดตรวจสอบสลิปลูกค้า ทำได้ง่ายมาก ๆ หากแอพพลิเคชั่นมีปัญหา ให้ตรวจอุปกรณ์ว่ามีการต่อ 3G, 4G, 5G, WiFi อยู่หรือไม่หากสัญญาณหายไปหรือบางทีอาจจะค้าง ให้ทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์ และถ้าหากทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์แล้วยังไม่หาย ต้องลบแอพพลิเคชั่น และทำการติดตั้งใหม่  k-plus shop โอนเงินเข้าบัญชี และสามารถเช็ครหัสร้านค้า k-plus shop เพียงแค่นี้ให้ก็จะได้รับเงินจากร้านค้าออนไลน์  k-plus shop 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top