สัตว์เลี้ยง

(Q-Pet)

 

ในเกมแรคนาร็อค ออนไลน์ เราสามารถจับมอนสเตอร์บางตัวมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง (Q-Pet) ได้

ซึ่งสัตว์เลี้ยงจะสามารถเพิ่มความสามารถบางอย่างให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของได้

 

สารบัญ

วิธีการจับสัตว์เลี้ยง

อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง

คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยง

 

วิธีการจับสัตว์เลี้ยง

1. จับด้วยไอเทมจับสัตว์เลี้ยง

2. ใช้สกิล  โฮคัส-โพคัส (Hocas-Pocas) ของอาชีพเสจ

สัตว์เลี้ยง ไอเทมที่ใช้จับ หาได้จาก
 Alice  Soft Apron Evil Snake Lord
 Baby Desert Wolf  Well-Dried Boned Pirate Skeleton
 Bapho Jr.  Book of the Devil Marduk
 Bongun  Her Heart
เควสทำไอเทมจับสัตว์เลี้ยง
เควสการเดินทางของโมโมทาโร่
 Chonchon  Rotten Fish Wild Rose , Megalodon
 Deviruchi  Contract in Shadow Joker
 Dokebi  Old Broom Alice , Bathory
 Drops  Orange Juice Drops
Green Maiden Tantan Noodle Green Maiden
 Green Petite  Shining Stone Zenorc
 Hunter Fly  Monster Juice Vagabound Wolf , เควสทำไอเทมจับสัตว์เลี้ยง
 Isis  Armlet of Obedience Verit , Maya
 Lunatic  Rainbow Carrot Lunatic , Eclipse
 Munak  No Recipient
เควสทำไอเทมจับสัตว์เลี้ยง
เควสการเดินทางของโมโมทาโร่
 Orc Warrior  Horro Of Tribe
เควสทำไอเทมจับสัตว์เลี้ยง
เควสการเดินทางของโมโมทาโร่
 PecoPeco  Fatty Chubby Earthworm Hode
 Picky  Earthworm the Dude Kukre
 Poison Spore  Deadly Noxious Herb Marina , White Plant
 Poporing  Bitter Herb Green Plant
 Poring  Unripe Apple Poring , Mastering , Chepet
 Scatleton - เควส Jakk & Halloween Night
 Rocker  Singing Flower Flora , เควสทำไอเทมจับสัตว์เลี้ยง
 Savage Babe  Sweet Milk Savage Babe
 Smokie  Sweet Potato Horong
 Sohee  Silver Knife of Chastity Cat O' Nine Tails , Moonlight Flower
 Spore  Dew Laden Moss
Black Mushroom , Red Mushroom
Plankton
 Steel Chonchon  Rusty Iron Dragon Fly , Scorpion
Succubus  Boy's Naivety Succubus
 Yoyo  Tropical Banana Choco , Lady Tanee
 Zealotus  Forbidden Red Candle Injustice

  

อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง

1.  Pet Incubator ใช้ในการเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาจากไข่ ใช้ 1 อันต่อการฟักไข่ 1 ครั้ง

2. อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง (ด้านล่างเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้น ยังมีมอนสเตอร์ตัวอื่นที่ดรอปอาหารอยู่อีก)

สัตว์เลี้ยง อาหาร หาได้จาก
 Alice  White Potion Tool Dealer
 Baby Desert Wolf  Pet Food Pet Groomer
 Bapho Jr.  Honey Bigfoot , Zipper Bear , Vitata
 Bongun  Pet Food Pet Groomer
 Chonchon  Pet Food Pet Groomer
 Deviruchi  Shoot
Red Plant , Yellow Plant , Blue Plant
Mandragora , Parasite
 Dokebi  Pet Food Pet Groomer
 Drops  Yellow Herb Yellow Plant , Yoyo , Galapago
Green Maiden  Bao Taoist Hermit , Dumpling Child
 Green Petite  Pet Food Pet Groomer
 Hunter Fly  Red Gemstone
Driller , Zombie Prisoner , Pest , Kaho
เควสแลก Gemstone 3 สี
 Isis  Pet Food Pet Groomer
 Lunatic  Carrot Juice เควสทำน้ำผลไม้
 Munak  Pet Food Pet Groomer
 Orc Warrior  Pet Food Pet Groomer
 PecoPeco  Pet Food Pet Groomer
 Picky  Red Herb Red Plant , Permeter , Muka , Mantis
 Poison Spore  Pet Food Pet Groomer
 Poporing  Green Herb Green Plant , Goat , Mandragora , Muka
 Poring  Apple Juice Mastering , เควสทำน้ำผลไม้
 Scatleton  Delicious Fish Alberta , Comodo
 Rocker  Pet Food Pet Groomer
 Savage Babe   Pet Food Pet Groomer
 Smokie  Pet Food Pet Groomer
 Sohee  Pet Food Pet Groomer
 Spore  Pet Food Pet Groomer
 Steel Chonchon  Iron Ore Metaling , Zerom , Muka , Pupa
Succubus  Vital Flower Juno
 Yoyo  Banana Juice Enchanted Peach Tree , Choco , เควสทำน้ำผลไม้
 Zealotus   Immortal Heart Verit

 

3. เครื่องประดับของสัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยง เครื่องประดับ หาได้จาก
 Baby Desert Wolf  Transparent Head Protector Marine Sphere 
 Bapho Jr.  Skull Helm  Old Blue Box ,  Old Purple Box , เควสทำอุปกรณ์สวมใส่สำหรับสัตว์เลี้ยง
 Bongun  Grave Keeper's Sword Evil Snake Lord
 Chonchon  Monster Oxygen Mask  Old Blue Box ,  Old Purple Box

 , เควสทำอุปกรณ์สวมใส่สำหรับสัตว์เลี้ยง

 Deviruchi  Pacifier Punk , Orc Baby
 Dokebi  Wig Myst
 Drops  Backpack Pet Groomer
 Green Petite  Stellar Hairpin  Old Blue Box ,  Old Purple Box
 Hunter Fly  Monster Oxygen Mask  Old Blue Box ,  Old Purple Box

 , เควสทำอุปกรณ์สวมใส่สำหรับสัตว์เลี้ยง

 Isis  Queen's Hair Ornament Maya , Maya Purple
 Lunatic  Silk Ribbon Sting , เควสทำอุปกรณ์สวมใส่สำหรับสัตว์เลี้ยง
 Munak  Punisher Cat O' Nine Tails , Moonlight Flower
 Orc Warrior  Wild Flower  Old Blue Box ,  Old Purple Box

 , เควสทำอุปกรณ์สวมใส่สำหรับสัตว์เลี้ยง

 PecoPeco  Battered Pot Martin
 Picky  Tiny Egg Shell Picky , เควสทำอุปกรณ์สวมใส่สำหรับสัตว์เลี้ยง
 Poison Spore  Bark Shorts Argos 
 Poporing  Backpack Pet Groomer
 Poring  Backpack Pet Groomer
 Scatleton  Red Bell Necklace เควส Jakk & Halloween Night
 Rocker  Rocker Glasses Pet Groomer , เควสทำอุปกรณ์สวมใส่สำหรับสัตว์เลี้ยง
 Savage Babe  Green Lace Wormtail
 Smokie  Red Scarf Anolian , Chepet
 Sohee  Golden Bell Golden Thief Bug
 Spore  Bark Shorts Argos
 Steel Chonchon  Monster Oxygen Mask  Old Blue Box ,  Old Purple Box , เควสทำอุปกรณ์สวมใส่สำหรับสัตว์เลี้ยง
 Yoyo  Monkey Circlet Orc Hero

 

คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง คุณสมบัติ
 Alice MDEF + 1 , เพิ่มพลังป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 1% 
 Baby Desert Wolf INT + 1 , SP + 20
 Bapho Jr. DEF และ MDEF + 1 , ป้องกันสถานะ Stun ลดลง 1%
 Bongun VIT + 1 , ป้องกันสถานะ Stun เพิ่มขึ้น 1%
 Chonchon AGI + 1 , FLEE + 2
  Deviruchi ATK และ MATK + 1% , Max HP และ SP -3% 
 Dokebi MATK + 1% , ATK -1%
 Drops HIT +3 , ATK + 3
Green Maiden DEF + 1 , เพิ่มพลังป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 1%
 Green Petite DEF และ MDEF -2 , ASPD +1%
 Hunter Fly FLEE - 5 , Perfect Dodge + 2
 Isis ATK + 1% , MATK -1%
 Lunatic ATK + 2 , Critical + 2
  Munak INT + 1 , DEF + 1 
 Orc Warrior ATK + 10 , DEF -3
 PecoPeco Max HP + 150 , Max SP -10
 Picky STR + 1 , ATK + 5
 Poison Spore STR + 1 , INT + 1
 Poporing LUK + 2 , เพื่อความต้านทานต่อสถานะ Poison 10%
 Poring LUK + 2 , Critical + 1
 Scatleton
เพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูด้วย Delicious Fish 200%
(เฉพาะช่วงเทศกาล Halloween 2017 เท่านั้น)
 Rocker HP Recovery +5% , Max HP + 25
 Savage Babe VIT + 1 , Max HP + 50
 Smokie AGI + 1 , Perfect Dodge + 1
 Sohee DEX + 1 , STR + 1
 Spore ATK -2 , HIT + 5
 Steel Chonchon AGI -1 , FLEE + 6
Succubus มีโอกาสที่จะได้รับ HP 5% จากความเสียหายที่เราทำได้
 Yoyo LUK -1 , Critical + 3
 Zealotus เพิ่มความแรงกายภาพและเวทย์เมื่อโจมตีเผ่ากึ่งมนุษย์ 2%