เควสสกิลเสริม

 
         

อาชีพคลาส 1

 

อาชีพคลาส 2-1

 

อาชีพคลาส 2-2

     

swordman.png

 ซอร์ดแมน
(Swordman)

knight.png

ไนท์
(Knight)

74123.png

ครูเซเดอร์
(Crusader)

 sm_fatalblow.gifFatal Blow  Charge Attack  Shrink
Auto Berserk Auto Berserk    
444.gif Moving HP Recovery    
     

Thief

ธีฟ
(Thief)

1423636207_ro_assassinplayers.gif

แอสซาซิน
(Assassin)

rogue.png

โร้ก
(Rogue)
Back_Slide.png.7a583ab4a72746157ec33b689a540c0b.png Back Slide  Sonic Acceleration Close Confine
Stone_Fling.png.1f4bbc1f5bf9b26f3ab9cc298673b207.png Stone Fling Venom Knife  
Find_Stone.png Find Stone    
Sand_Attack.png.f16e6e90310f54d7492aa3a8fb61dce3.png Springkle Sand    
     

Merchant

เมอร์แชนท์
(Merchant)

blacksmith.png

แบล็กสมิธ
(Blacksmith)

alchemist.png

อัลเคมิสท์
(Alchemist)

Crazy_Uproar.png.ef1c28c69c2d8a14d81fa337edbb82d3.png Crazy Uproar * ยังไม่เปิดให้ทำใน Revo Classic  * ยังไม่เปิดให้ทำใน Revo Classic 
123.gif Change Cart    
555.gifCart Revolution    
Open Buying Store    
     

Archer

อาเชอร์
(Archer)

hunter.png

ฮันเตอร์
(Hunter)

Bard

บาร์ด(Bard)

Dancer

แดนเซอร์
(Dancer)

Arrow Crafting  Phantasmic Arrow
Pang Voice Charming Wink
Charge Arrow    
     

vmage.png

เมจิกเชียน
(Magician)

wizard.png

วิซาร์ด
(Wizard)

1423728256_ro_sageplayer.png

เสจ
(Sage)

 222.gif Energy Coat Sight Blaster  * ยังไม่เปิดให้ทำใน Revo Classic 
     

Acolyte

อโคไลท์
(Acolyte)

priest.png

พรีส
(Priest)

4monk.png

ม๊องค์
(Monk)

 Holy_Light.png.41b2301eab3f63efb2e26f3236798287.png Holy Light   Redemptio   Excruciating Palm (Ki Explosion)
      Spiritual Bestowment (Ki Translation)