การทำยา

 

การทำยา (Potion) ในเกมแร็คนาร็อค ออนไลน์ สามารถทำได้โดยอาชีพอัลเคมิสท์ ที่มีสกิล Prepare Potion

 

สารบัญ

♦  เงื่อนไขในการทำยา

♦  ตำราปรุงยา

♦  ส่วนประกอบในการทำยา

 

เงื่อนไขในการทำยา

1. เลเวลของสกิล Prepare Potion และ Potion Research มีผลต่อการทำยา
2. ค่าสเตตัส DEX LUK และ INT มีผลต่อโอกาสในการทำยาสำเร็จ
3. จ็อบเลเวลของอัลเคมิส มีผลต่อโอกาสสำเร็จในการทำยา
4. การทำยาทุกชนิดจะต้องใช้  Medicine Bowl 1 อัน ต่อ 1 ครั้งที่กดสกิล Prepare Potion
5.  Medicine Bowl สามารถซื้อได้จาก Alchemist Guild ที่เมือง Al De Baran

 

 

ตำราปรุงยา

ชื่อตำรา หาได้จาก
 Potion Creation Guide หาซื้อได้จาก Alchemist Guild ที่เมือง Al De Baran       
 Slim Potion Creation Guide
 Alcohol Creation Guide
 Bottle Grenade Creation Guide
 Acid Bottle Creation Guide
 Plant Bottle Creation Guide
 Marine Sphere Creation Guide
 Glistening Coat Creation Guide
 Elemental Potion Book ได้จาก เควสทำ Elemental Potion Book

 

ส่วนประกอบในการทำยา

ชื่อตำรา ชื่อยา ส่วนประกอบ
 Potion Creation Guide  Red Potion
Red Herb 1 อัน
Empty Potion Bottle 1 อัน 
 Yellow Potion
Yellow Herb 1 อัน
Empty Potion Bottle 1 อัน 
 White Potion
White Herb 1 อัน
Empty Potion Bottle 1 อัน 
 Blue Potion
Blue Herb 1 อัน 
Scell 1 อัน 
Empty Potion Bottle 1 อัน 
 Anodyne
Ment 1 อัน
Alcohol 1 อัน 
Empty Bottle 1 อัน 
 Aloevera
Aloe 1 อัน
Honey 1 อัน 
Empty Bottle 1 อัน 
 Embryo
(เซิฟเวอร์ Revo Classic ยังทำไม่ได้)
Seed of Life 1 อัน
Morning Dew of Yggdrasil 1 อัน 
Glass Tube 1 อัน 
 Slim Potion Creation Guide  Red Slim Potion
Red Potion 1 อัน
Cactus Needle 1 อัน 
Empty Test Tube 1 อัน 
 Yellow Slim Potion
Yellow Potion 1 อัน
Mole Whiskers 1 อัน 
Empty Test Tube 1 อัน 

 White Slim Potion

White Potion 1 อัน 
Witch Starsand 1 อัน 
Empty Test Tube 1 อัน 
 Alcohol Creation Guide  Alcohol
Stem 5 อัน 
Poison Spore 5 อัน 
Empty Bottle 1 อัน
Empty Test Tube 1 อัน 

 Bottle Grenade Creation Guide

 Bottle Grenade
Fabric 1 อัน
Alcohol 1 อัน 
Empty Bottle 1 อัน 
 Acid Bottle Creation Guide  Acid Bottle
Immortal Heart 1 อัน
Empty Bottle 1 อัน 
 Plant Bottle Creation Guide  Plant Bottle
Maneater Blossom 1 อัน
Empty Bottle 1 อัน 
 Marine Sphere Creation Guide  Marine Sphere Bottle
Detonator 1 อัน
Tendon 1 อัน 
Empty Bottle 1 อัน 
 Glistening Coat Creation Guide  Glistening Coat
Heart of Mermaid อัน
Zenorc's Fang อัน 
Alcohol อัน 
Empty Bottle อัน 
 Elemental Potion Book  Resist Water
Heart of Mermaid 3 อัน
Blue Gemstone 1 อัน 
Empty Potion Bottle 1 อัน 
 Resist Earth
Large Jellopy 2 อัน
Yellow Gemstone 1 อัน 
Empty Potion Bottle 1 อัน 
 Resist Fire
Frill 2 อัน
Red Gemstone 1 อัน 
Empty Potion Bottle 1 อัน 
 Resist Wind
Moth Dust 3 อัน
Blue Gemstone 1 อัน 
Empty Potion Bottle 1 อัน