เควสเปลี่ยนอาชีพ

 

Class 1

swordman.png

• Swordman •

archer.png

• Archer •

vmage.png

• Mage •

19aco.gif

• Acolyte •

thief.png

• Thief •

ragnarok-online_83.gif

• Merchant •

 Class 2-1

knight.png

• Knight •

hunter.png

• Hunter •

wizard.png

• Wizard •

priest.png

• Priest •

1423636207_ro_assassinplayers.gif

• Assassin •

blacksmith.png

• Blacksmith •

 

Class 2-2

74123.png

• Crusader •

sbard.png

• Bard •

dancer.png

• Dancer •

1423728256_ro_sageplayer.png

• Sage •

4monk.png

• Monk •

rogue.png

• Rogue •

alchemist.png

• Alchemist •