กราวิเตชั่นนัล ฟิลด์

     
กราวิเตชั่นนัล ฟิลด์ (Gravitational Field) เป็นสกิลประเภทใช้งาน (Active Skill) ของอาชีพไฮวิซาร์ด
ไอคอนสกิล :    
สกิลที่ต้องการ :  แควกไมร์ เลเวล 1 (สกิลวิซาร์ด)  
     สตาฟ แครชเชอร์ เลเวล 1 (สกิลไฮวิซาร์ด)  
     มิสทิคอล แอมพลิฟิเคชั่น เลเวล 10 (สกิลไฮวิซาร์ด)  
เลเวลสกิลสูงสุด :  5  
ประเภท :  ใช้งาน  
ไอเทมที่ต้องใช้ :  Blue Gemstone Blue Gemstone  
ธาตุ :  ดิน (Earth)  
รายละเอียด :  สร้างสนามพลังแรงโน้มถ่วงลงบนพื้นที่ 5*5 ช่องรองจุดที่ใช้  
     มีผลให้เป้าหมายที่อยู่ในรัศมีของสกิลจะถูกโจมตีด้วยค่าคงที่  
     ทุกๆ วินาที ทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ และความเร็วในการ  
     โจมตี (ASPD) ลดลง เมื่อใช้งานสกิลนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถ  
     เคลื่อนไหว โจมตี หรือใช้ไอเทมได้  
 
เลเวล พลังโจมตี (ค่าคงที่) ASPD ลดลง (%) ผลของสกิล (วินาที) SP ที่ใช้
1 600 5 5 20
2 700 10 6 40
3 800 15 7 60
4 900 20 8 80
5 1,000 25 9 100
 
     •  สกิลนี้ไม่มีผลในการลดความเร็วในการโจมตี (ASPD)  
         ของมอนสเตอร์ประเภทบอส  
     •  หากผู้ใช้ถูกโจมตีระหว่างใช้สกิลนี้ สกิลจะถูกยกเลิกทันที  
     •  เป้าหมายที่ซ่อนตัวอยู่ในรัศมีของสกิลนี้จะได้รับผลของสกิลด้วย  

 

สกิลไฮวิซาร์ด
โซล เดรน • เมจิก แครชเชอร์ • มิสทิคอล แอมพลิฟิเคชั่น • นาปาม วัลแคน • แกนบันเทน • กราวิเตชั่นนัล ฟิลด์

 

//----Last Updated 2017-09-05 12:12:53 by Exsodus----//