การสร้างอาวุธ

 

การสร้างอาวุธ (Weapon) ในเกมแร็คนาร็อค ออนไลน์ สามารถทำได้โดยอาชีพแบล็กสมิธ

 

สารบัญ

♦  สิ่งที่มีผลต่ออัตราการสร้างอาวุธสำเร็จ

♦  สกิลที่เกี่ยวข้อง

♦  อุปกรณ์ที่ต้องมี

♦  วัตถุดิบ

 

สิ่งที่มีผลต่ออัตราการสร้างอาวุธสำเร็จ

1. ค่าสเตตัสที่มีผลต่อโอกาสในการรวมแร่และสร้างอาวุธสำเร็จคือ DEX และ LUK

2. จ็อบเลเวล (Job Level) ของตัวละครยิ่งสูง ยิ่งเพิ่มโอกาสในการสร้างอาวุธสำเร็จ

3. ทั่งตีเหล็กที่มีระดับสูง จะเพิ่มโอกาสในการสร้างอาวุธสำเร็จมากขึ้น

4. ระดับของสกิลสร้างอาวุธยิ่งสูง ยิ่งมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น

5. อาวุธเลเวลยิ่งสูง ยิ่งโอกาสสร้างสำเร็จลดลง

 

สกิลที่เกี่ยวข้อง

สกิลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาวุธจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. สกิลที่ใช้สำหรับสร้างแร่

ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด แร่ที่สามารถสร้างได้
  ไอร์ออน เทมเพอริง (Iron Tempering) 5   Iron
  สตีล เทมเพอริง (Steel Tempering) 5   Steel
  เอ็นชานท์ติดสโตน คราฟท์ (Enchantedstone Craft) 5
  Flame Heart
  Mystic Frozen
  Rough Wind
 Great Nature
 Star Crumb

 

2. สกิลที่ใช้สำหรับสร้างอาวุธ
ชื่อสกิล เลเวลสูงสุด อาวุธที่สามารถสร้างได้
  สมิธ แด็กเกอร์ (Smith Dagger) 3 อาวุธประเภทมีด
  สมิธ สเปียร์ (Smith Spear) 3 อาวุธประเภทหอก
  สมิธ ซอร์ด (Smith Sword) 3 อาวุธประเภทดาบมือเดียว
  สมิธ นักเคิลเบรซ (Smith Knucklebrace) 3 อาวุธประเภทสนับมือ
  สมิธ ทูแฮน ซอร์ด (Smith Two-handed Sword) 3 อาวุธประเภทดาบสองมือ
  สมิธ เมซ (Smith Mace) 3 อาวุธประเภทกระบอง
  สมิธ แอ็กซ์ (Smith Axe) 3 อาวุธประเภทขวาน

 

อุปกรณ์ที่ต้องมี

อุปกรณ์ที่ต้องมีในการรวมแร่และสร้างอาวุธ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

1. เตาหลอมและค้อนตีเหล็ก ทั้ง 2 อย่างนี้เป็นของที่ใช้แล้วหมดไป ใช้ 1 อัน ต่อการใช้สกิล 1 ครั้ง

ชื่อไอเทม หาได้จาก ราคา การใช้งาน
    Mini Furnace Christopher (geffen_in 110, 172) 150
ใช้กับสกิล ไอร์ออน เทมเพอริง, สตีล เทมเพอริง
และเอ็นชานท์ติดสโตน คราฟท์
    Iron Hammer Christopher (geffen_in 110, 172) 1,000 ใช้ในการสร้างอาวุธเลเวล 1
    Golden Hammer Christopher (geffen_in 110, 172) 3,200 ใช้ในการสร้างอาวุธเลเวล 2
    Oridecon Hammer Christopher (geffen_in 110,172) 5,000 ใช้ในการสร้างอาวุธเลเวล 3

 

2. ทั่งตีเหล็ก ใช้สำหรับสร้างอาวุธ ใช้แล้วไม่หายไป
โอกาสสำเร็จในการสร้างอาวุธ ชื่อไอเทม ราคา หาได้จาก

ต่ำ

สูง

 Anvil 30,000 Christopher (geffen_in 110, 172)
 Oridecon Anvil 120,000 Christopher (geffen_in 110, 172)
 Golden Anvil 300,000 Christopher (geffen_in 110, 172)
 Emperium Anvil -  OBB ,  OPB

 

วัตถุดิบ

1. วัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างแร่

แร่ วัตถุดิบ สกิลที่ใช้
 Iron
Iron Ore 1 อัน
  ไอร์ออน เทมเพอริง
 Steel
Coal 1 อัน
Iron 5 อัน
  สตีล เทมเพอริง
 Flame Heart
Red Blood 10 อัน
  เอ็นชานท์ติดสโตน คราฟท์
 Mystic Frozen
Crystal Blue 10 อัน
 Rough Wind
Wind of Verdure 10 อัน
 Great Nature
Green Live 10 อัน
 Star Crumb
Star Dust 10 อัน

 

2. วัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างอาวุธ

    • มีด •         • หอก •         • ดาบมือเดียว •         • ดาบสองมือ •         • สนับมือ •         • กระบอง •         • ขวาน •

สกิลที่ใช้ เลเวล อาวุธที่สร้างได้ วัตถุดิบ
  สมิธ แด็กเกอร์ 1  Knife
Jellopy 25 อัน
Iron 1 อัน
 Cutter
Iron 25 อัน
 Main Gauche
Iron 50 อัน
2  Dirk
Steel 17 อัน
 Dagger
Steel 30 อัน
 Stiletto
Steel 40 อัน
3  Gladius
Sapphire 1 อัน
Oridecon 4 อัน
Steel 40 อัน
 Damascus
Zircon 1 อัน
Oridecon 4 อัน
Steel 60 อัน
  สมิธ สเปียร์ 1   Javelin
Iron 3 อัน
 Spear
Iron 35 อัน
 Pike
Iron 70 อัน
2  Guisarme
Steel 25 อัน
 Glaive
Steel 40 อัน
 Partizan
Steel 55 อัน
3  Lance
Ruby 3 อัน
Evil Horn 2 อัน
Oridecon 12 อัน
 Trident
Aquamarine 5 อัน
Oridecon 8 อัน
Steel 10 อัน
 Hallberd
Oridecon 12 อัน
Steel 10 อัน
  สมิธ ซอร์ด 1   Sword
Iron 2 อัน
 Falchion
Iron 30 อัน
 Blade
Tooth of Bat 25 อัน
Iron 45 อัน
2  Rapier
Steel 20 อัน
 Scimiter
Steel 35 อัน
 Ring Pommel Saber
Wolf Claw 50 อัน
Steel 40 อัน
3  Tsurugi
Garnet 1 อัน
Oridecon 8 อัน
Steel 15 อัน
 Haedonggum
Topaz 1 อัน
Oridecon 8 อัน
Steel 10 อัน
 Saber
Opal 1 อัน
Oridecon 8 อัน
Steel 5 อัน
 Flamberge
Cursed Ruby 1 อัน
Oridecon 16 อัน
  สมิธ นักเคิลเบรซ 1   Waghnak
Pearl 1 อัน
Iron 160 อัน
2  Knuckle Dusters
Steel 50 อัน
 Studded Knuckles
Steel 65 อัน
3  Fist
Ruby 10 อัน
Oridecon 4 อัน
 Claw
Topaz 10 อัน
Oridecon 8 อัน
 Finger
Opal 10 อัน
Oridecon 4 อัน
  สมิธ ทูแฮน ซอร์ด 1  Katana
Horrendous Mouth 15 อัน
Iron 35 อัน
2  Slayer
Decayed Nail 20 อัน
Steel 25 อัน
 Bastard Sword
Steel 45 อัน
3  Two-handed Sword
Oridecon 12 อัน
Steel 10 อัน
 Broad Sword
Oridecon 12 อัน
Steel 20 อัน
 Claymore
Cracked Diamond 1 อัน
Oridecon 16 อัน
Steel 20 อัน
  สมิธ เมซ   1  Club
Iron 3 อัน
  Mace
Iron 30 อัน
2   Smasher
Steel 20 อัน
 Flail
Steel 33 อัน
  Chain
Steel 45 อัน
3  Morning Star
1carat Diamond 1 อัน
Steel 85 อัน
 Sword Mace
Sharp Scale 20 อัน
Steel 100 อัน
 Stunner
Heroic Emblem 1 อัน
Steel 120 อัน
  สมิธ แอ็กซ์ 1  Axe
Iron 10 อัน
 Battle Axe
Iron 110 อัน
2  Hammer
Steel 30 อัน
3  Buster
Orc's Fang 30 อัน
Oridecon 4 อัน
Steel 20 อัน
 Two-handed Axe
Amethyst 1 อัน
Oridecon 8 อัน
Steel 10 อัน