ระบบธาตุ

 

ธาตุ(Elements) คือคุณสมบัติที่เป็นได้ทั้งเสริมความสามารถ, เป็นจุดอ่อน หรือทำให้การโจมตีล้มเหลวได้ในขณะเดียวกัน ผู้เล่นและสัตว์ประหลาดภายในเกมส์ต่างมีธาตุเฉพาะของตนเอง ธาตุแต่ละธาตุมีคุณสมบัติข่มธาตุอื่นหรือแพ้ทางต่อธาตุอื่นๆ ธาตุใน Ragnarok Online มีด้วยกันทั้งหมด 10 ธาตุ ได้แก่

 • เป็นกลาง(Neutral)
 • วิญญาณ(Ghost)
 • พิษ(Poison)
 • ไฟ(Fire)
 • ดิน(Earth)
 • ลม(Wind)
 • น้ำ(Water)
 • ผีดิบ(Undead)
 • ความมืด(Shadow)
 • แสง(Holy)

ธาตุสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ ธาตุที่ใช้ในการโจมตี และ ธาตุที่ใช้ในการป้องกัน การโจมตีปรกติ(ทั้งระยะไกลและระยะใกล้)ของผู้เล่นถือเป็นการโจมตีแบบไร้ธาตุ(เป็นกลาง) การโจมตีปรกติของสัตว์ประหลาดถือเป็นการโจมตีแบบไม่คิดธาตุ(non-element) ในแง่ของการป้องกันธาตุจะแบ่งเป็น 4 ระดับ(Level) การต้านทานต่อธาตุจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของธาตุ ส่วนการโจมตีด้วยธาตุไม่มีการแบ่งระดับ

การโจมตีปรกติของผู้เล่นสามารถเปลี่ยนธาตุได้ด้วยการใช้อาวุธธาตุหรือเคลือบธาตุให้กับอาวุธ  ส่วนการป้องกันสามารถเปลี่ยนธาตุได้โดยการใส่การ์ดธาตุให้กับชุดเกราะ ธาตุที่ได้นี้จะเป็นธาตุเลเวล 1 เสมอ สัตว์ประหลาดบางชนิดสามารถโจมตีเป็นธาตุได้ด้วยการใช้สกิล

การแพ้ทางของธาตุ

 • ในทางโจมตี
  • เมื่อใช้ธาตุที่แพ้ทางโจมตีเป้าหมายที่มีธาตุที่ข่มกันอยู่ การโจมตีจะเบาลงหรือโจมตีไม่เข้า(ขึ้น MISS)ขึ้นอยู่กับเลเวลธาตุของเป้าหมาย เช่น ใช้การโจมตีธาตุไฟ โจมตีเป้าหมายที่เป็นธาตุน้ำเลเวล 1 ความเสียหายจะลดลงเหลือ 90% เป็นต้น
  • เมื่อใช้ธาตุที่ข่มกันอยู่โจมตีเป้าหมายที่มีธาตุที่แพ้ทาง การโจมตีจะแรงขึ้นตามเลเวลธาตุของเป้าหมาย เช่น ใช้การโจมตีธาตุน้ำ โจมตีเป้าหมายที่เป็นธาตุไฟเลเวล 2 ความเสียหายจะแรงขึ้นเป็น 175% เป็นต้น
 • ในทางป้องกัน
  • เมื่อเป้าหมายถูกโจมตีด้วยธาตุที่แพ้ทางกัน จะได้รับความเสียหายลดลงจากปรกติจนถึงไม่ได้รับความเสียหายเลย(ขึ้น MISS)ขึ้นอยู่กับเลเวลธาตุของเป้าหมาย เช่น เป้าหมายเป็นธาตุลมเลเวล 2 ถูกโจมตีด้วยธาตุน้ำ เป้าหมายจะไม่ได้รับความเสียหาย(ขึ้น MISS) เป็นต้น
  • เมื่อเป้าหมายถูกโจมตีด้วยธาตุที่ข่มกันอยู่ จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นจากปรกติขึ้นอยู่กับเลเวลธาตุของเป้าหมาย เช่น เป้าหมายเป็นธาตุดินเลเวล 3 ถูกโจมตีด้วยธาตุไฟ เป้าหมายจะได้รับความเสียหายแรงขึ้นเป็น 200% เป็นต้น

ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงสามารถดูรายละเอียดได้ตามตารางของธาตุในแต่ละระดับดังนี้

 

 

ตารางระบบธาตุ

เลเวล 1

 
ธาตุที่ใช้โจมตี (%)
เป็นกลาง ไฟ ดิน ลม น้ำ พิษ วิญญาณ ผีดิบ ความมืด แสง
ธาตุของ
เป้าหมาย
เป็นกลาง 100 100 100 100 100 100 70 100 100 100
วิญญาณ 70 100 100 100 100 100 125 100 100 100
พิษ 100 100 100 100 100 0 100 50 50 100
ไฟ 100 25 90 100 150 125 100 100 100 100
ดิน 100 150 25 90 100 125 100 100 100 100
ลม 100 100 150 25 90 125 100 100 100 100
น้ำ 100 90 100 175 25 100 100 100 100 100
ผีดิบ 100 125 100 100 100 -25 100 0 -25 150
ความมืด 100 100 100 100 100 50 75 0 0 125
แสง 100 75 75 75 75 75 75 100 125 0
เลเวล 2

 
ธาตุที่ใช้โจมตี (%)
เป็นกลาง ไฟ ดิน ลม น้ำ พิษ วิญญาณ ผีดิบ ความมืด แสง
ธาตุของ
เป้าหมาย
เป็นกลาง 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100
วิญญาณ 50 100 100 100 100 75 150 100 100 100
พิษ 100 100 100 100 100 0 75 25 25 100
ไฟ 100 0 80 100 175 125 75 75 100 100
ดิน 100 175 0 80 100 125 75 75 100 100
ลม 100 100 175 0 80 125 75 75 100 100
น้ำ 100 80 100 175 0 75 75 75 100 100
ผีดิบ 100 150 100 100 100 -50 125 0 -50 175
ความมืด 100 75 75 75 75 25 50 0 -25 150
แสง 100 50 50 50 50 50 50 125 150 -25

 

 


เลเวล 3

 
ธาตุที่ใช้โจมตี (%)
เป็นกลาง ไฟ ดิน ลม น้ำ พิษ วิญญาณ ผีดิบ ความมืด แสง
ธาตุของ
เป้าหมาย
เป็นกลาง 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100
วิญญาณ 0 100 100 100 100 50 175 100 100 100
พิษ 100 100 100 100 100 0 50 0 0 125
ไฟ 100 -25 70 100 200 100 50 50 100 100
ดิน 100 200 -25 70 100 100 50 50 100 100
ลม 100 100 200 -25 70 100 50 50 100 100
น้ำ 100 70 100 200 -25 50 50 50 100 100
ผีดิบ 100 175 100 100 125 -75 150 0 -75 200
ความมืด 100 50 50 50 50 0 25 0 -50 175
แสง 100 25 25 25 25 25 25 150 175 -50

 

 


เลเวล 4

 
ธาตุที่ใช้โจมตี (%)
เป็นกลาง ไฟ ดิน ลม น้ำ พิษ วิญญาณ ผีดิบ ความมืด แสง
ธาตุของ
เป้าหมาย
เป็นกลาง 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100
วิญญาณ 0 100 100 100 100 25 200 100 100 100
พิษ 100 75 75 75 75 0 25 -25 -25 125
ไฟ 100 -50 60 100 200 75 25 25 75 75
ดิน 100 200 -50 60 100 75 25 25 75 75
ลม 100 100 200 -50 60 75 25 25 75 75
น้ำ 100 60 100 200 -50 25 25 25 75 75
ผีดิบ 100 200 50 100 150 -100 175 0 -100 200
ความมืด 100 25 25 25 25 -25 0 0 -100 200
แสง 100 0 0 0 0 0 0 175 200 -100