การทำอาหาร

 

อาหารในเกมแร็คนาร็อค ออนไลน์ จะมีคุณสมบัติในการเพิ่มค่าสเตตัสให้กับผู้เล่น
 

สารบัญ

♦  ข้อมูลทั่วไปของอาหาร

♦  เงื่อนไขในการทำอาหาร

♦  ผลที่ได้รับจากอาหาร

♦  ตำราทำอาหาร

♦  เครื่องครัว

♦  ส่วนประกอบในการทำอาหาร

 

 

ข้อมูลทั่วไปของอาหาร

1. อาหารมีทั้งหมด 6 ประเภท แบ่งตามค่าสเตตัสของตัวละคร (STR, AGI, VIT, INT, DEX และ LUK)

2. อาหารแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็น 10 ระดับ

3. เมื่อกดใช้ ผู้เล่นจะได้รับค่าสเตตัสที่เพิ่มขึ้น ตามประเภท และระดับของอาหาร

4. เมื่อกดใช้ จะมีรูปสถานะแสดงที่ทางด้านขวาของหน้าจอเกม บอกประเภทอาหาร และเวลาที่คงเหลือ

5. ผลที่ได้รับจากอาหารจะอยู่เป็นเวลา 20 นาที

6. เมื่อผู้เล่นตาย ผลที่ได้รับจากอาหารจะหายไป

7. สามารถกดใช้อาหารประเภทเดียวกันได้ โดยจะได้รับผลของอาหารที่ระดับสูงกว่า เพียงอันเดียว

    ตัวอย่าง ใช้อาหารเพิ่ม STR เลเวล 2 จากนั้นใช้อาหารเพิ่ม STR เลเวล 10 ผู้เล่นจะได้รับผลจากอาหารเลเวล 10 เท่านั้น

 

เงื่อนไขในการทำอาหาร

1. อาหารสามารถทำได้ทุกอาชีพ โดยจะต้องทำเควส :: เควสการทำอาหาร :: ก่อน

2. ค่าสเตตัส DEX และ LUK จะเพิ่มโอกาสในการทำอาหารสำเร็จ

3. ต้องใช้ ตำราทำอาหาร ตามเลเวลของอาหารที่ต้องการทำ

4. ต้องใช้ เครื่องครัว 1 อัน ในการทำอาหาร 1 อัน ยิ่งเครื่องครัวมีระดับสูง ยิ่งเพิ่มโอกาสทำอาหารสำเร็จ

5. วิธีการทำอาหาร สามารถอ่านได้ที่นี

 

ผลที่ได้รับจากอาหาร

ประเภทอาหาร ชื่ออาหาร ค่าสเตตัสที่เพิ่มขึ้น
อาหารเพิ่ม STR เลเวล 1 :    Fried Rocker STR + 1
เลเวล 2 :    Flipper Salad STR + 2
เลเวล 3 :    Explosion Steak STR + 3
เลเวล 4 :    Herbal Ribs STR + 4
เลเวล 5 :    Lutie's Cookie STR + 5
เลเวล 6 :    Shining Meat STR + 6
เลเวล 7 :    Whole Roast STR + 7
เลเวล 8 :    Bear Paw Special STR + 8
เลเวล 9 :    Vein Saloon STR + 9
เลเวล 10 :    Tongue Special STR + 10
อาหารเพิ่ม AGI เลเวล 1 :    Frog Egg Soup AGI + 1
เลเวล 2 :    Slippery Noodles AGI + 2
เลเวล 3 :    Tentacle Cheese Soup AGI + 3
เลเวล 4 :    Lutie's Spicy Noodle AGI + 4
เลเวล 5 :    Steamed Bat In Pumpkin AGI + 5
เลเวล 6 :    Chili Prawn Soup AGI + 6
เลเวล 7 :    Steamed Alligator with Vegetable AGI + 7
เลเวล 8 :    Spicy Curry AGI + 8
เลเวล 9 :    Special Sausage AGI + 9
เลเวล 10 :    Steam Scorpion AGI + 10
อาหารเพิ่ม VIT เลเวล 1 :    Steamed Crab VIT + 1
เลเวล 2 :    Seafood Combo VIT + 2
เลเวล 3 :    Shell Soup VIT + 3
เลเวล 4 :    Seafood Salad VIT + 4
เลเวล 5 :    Grilled Bun VIT + 5
เลเวล 6 :    Bitter Herbal Tea VIT + 6
เลเวล 7 :    Sumptuous Feast VIT + 7
เลเวล 8 :    Large Leaf Combo VIT + 8
เลเวล 9 :    Dragon Soup VIT + 9
เลเวล 10 :    Undead Soup VIT + 10
อาหารเพิ่ม INT เลเวล 1 :    Grape Herbal Tea INT + 1
เลเวล 2 :    Leave Red Tea INT + 2
เลเวล 3 :    Herbal Honey Tea INT + 3
เลเวล 4 :    Morocc Fruit Wine INT + 4
เลเวล 5 :    Mastela Wine INT + 5
เลเวล 6 :    Red Mushroom Wine INT + 6
เลเวล 7 :    Special Royal Jelly Herbal Tea INT + 7
เลเวล 8 :   Royal Tea INT + 8
เลเวล 9 :   Tristan 12 years INT + 9
เลเวล 10 :   Breath of Dragon Cocktail INT + 10
อาหารเพิ่ม DEX เลเวล 1 :    Honey Grape Juice DEX + 1
เลเวล 2 :    Chocolate Mousse Cake DEX + 2
เลเวล 3 :    Ice Blended Fruits DEX + 3
เลเวล 4 :    Butter Sandwich DEX + 4
เลเวล 5 :    Green Salad DEX + 5
เลเวล 6 :    Peach Cake DEX + 6
เลเวล 7 :    Soul Haunted Bread DEX + 7
เลเวล 8 :    Special Toast DEX + 8
เลเวล 9 :    Heaven Fruit Juice DEX + 9
เลเวล 10 :    Herb Camilia Wine DEX + 10
อาหารเพิ่ม LUK เลเวล 1 :    Fried Yoyo's Tail LUK + 1
เลเวล 2 :    Mixed Fruit Juice LUK + 2
เลเวล 3 :    Sugar Special LUK + 3
เลเวล 4 :    Mermaid Cuisine LUK + 4
เลเวล 5 :    Fried Scorpion LUK + 5
เลเวล 6 :    Great Fortune Soup LUK + 6
เลเวล 7 :    Grilled Skewers LUK + 7
เลเวล 8 :    Strawberry Rice Ball LUK + 8
เลเวล 9 :    Bloody Soda LUK + 9
เลเวล 10 :    Nine Tail Meal LUK + 10

 

ตำราทำอาหาร

 ชื่อตำรา หาได้จาก 
  Cookbook 01 นำ  Pumpkin 10 อัน ไปแลกที่ Chales Orleans
  Cookbook 02 นำ Well-baked Cookie 5 อัน ไปแลกที่ Chales Orleans
  Cookbook 03 นำ  Sushi 5 อัน ไปแลกที่ Chales Orleans
  Cookbook 04 นำ  Bao 5 อัน ไปแลกที่ Chales Orleans
  Cookbook 05 นำ  Shoot 10 อัน ไปแลกที่ Chales Orleans
  Cookbook 06 Pirate Skeleton , Requiem , Orc Lady
  Cookbook 07 Evil Druid
  Cookbook 08 Gemini+S58 , Deathword
  Cookbook 09 Turtle General , Deathword
  Cookbook 10 Maya Purple

 

เครื่องครัว

ระดับ ชื่อเครื่องครัว หาได้จาก

ต่ำ

สูง

  Outdoor Cooking Kits ซื้อจาก Madeleine ราคา 500 เซนี
  Indoor Cooking Kits ซื้อจาก Madeleine ราคา 1,000 เซนี
  High end Cooking Kits
Miyabi Doll , Orc Lady , Magnolia , Violy
Venatu (Purple)Venatu (Green) , Venatu (Orange)
  Imperial Cooking Kits
Alice , Tengu , Dimik (Green) , Dimik (Blue)
Dimik (Orange)
  Fantastic Cooking Kits Lady Tanee

 

ส่วนประกอบในการทำอาหาร

•  STR  •          •  AGI  •          •  VIT  •          •  INT  •          •  DEX  •          •  LUK  •
อาหารเพิ่ม STR
เลเวล 1 :    Fried Rocker เลเวล 2 :    Flipper Salad
Grasshopper's Legs 5 อัน
Old Frying Pan 1 อัน
Cooking Oil 1 อัน
       
Sticky Webfoot 20 อัน
Green Herb 10 อัน
Yellow Herb 10 อัน
Plain Sauce 1 อัน
เลเวล 3 :    Explosion Steak เลเวล 4 :    Herbal Ribs
Green Herb 10 อัน
Meat 4 อัน
Old Frying Pan 1 อัน
  พริกแดง 5 อัน
Hot Sauce 1 อัน
       
Red Herb 3 อัน
Yellow Herb 2 อัน
Green Herb 3 อัน
Meat 5 อัน
มะนาว 1 อัน
Sweet Sauce 1 อัน
เลเวล 5 :    Lutie's Cookie เลเวล 6 :    Shining Meat
Honey 2 อัน
Carrot 3 อัน
Potato 10 อัน
Grain 1 อัน
Cooking Oil 1 อัน
Honey 2 อัน
Meat 10 อัน
Yellow Herb 1 อัน
Mastela Fruit 1 อัน
Shining Scale 20 อัน
เลเวล 7 :    Whole Roast เลเวล 8 :    Bear Paw Special
White Herb 10 อัน
Meat 10 อัน
Trunk 15 อัน
Coal 2 อัน
Live Coal 1 อัน
Hot Sauce 1 อัน
Bear's Footskin 20 อัน
Carrot 10 อัน
Jack o' Pumpkin 10 อัน
Aloe Leaflet 2 อัน
Hinalle Leaflet 2 อัน
Plain Sauce 1 อัน
เลเวล 9 :    Vein Saloon เลเวล 10 :    Tongue Special
Tendon 40 อัน
Green Herb 30 อัน
Squid Ink 10 อัน
Cheese 10 อัน
Coal 2 อัน
Pot 1 อัน
Hot Sauce 1 อัน
       
Tongue 20 อัน
Yggdrasil Leaf 10 อัน
Royal Jelly 5 อัน
Aloevera 2 อัน
Blue Potion 2 อัน
Alcohol 1 อัน
Pot 1 อัน
Hot Sauce 1 อัน

 

อาหารเพิ่ม AGI
เลเวล 1 :    Frog Egg Soup เลเวล 2 :    Slippery Noodles
Spawn 10 อัน
Squid Ink 1 อัน
Grain 1 อัน
       
Jack o' Pumpkin 5 อัน
Carrot 3 อัน
Grain 1 อัน
Plain Sauce 1 อัน
เลเวล 3 :    Tentacle Cheese Soup เลเวล 4 :    Lutie's Spicy Noodle
Tentacle 10 อัน
Cheese 10 อัน
Yam 5 อัน
Sweet Sauce 1 อัน
       
Carrot 10 อัน
Jack o' Pumpkin 10 อัน
Ice Cubic 10 อัน
Grain 3 อัน
Hot Sauce 1 อัน
เลเวล 5 :    Steamed Bat In Pumpkin เลเวล 6 :    Chili Prawn Soup
Wing of Red Bat 20 อัน
Jack o' Pumpkin 20 อัน
Red Herb 10 อัน
Hinalle Leaflet 10 อัน
Pot 1 อัน
กุ้ง 20 อัน
มะนาว 20 อัน
พริกแดง 20 อัน
Sweet Sauce 1 อัน
       
เลเวล 7 :    Steamed Alligator with Vegetable  เลเวล 8 :    Spicy Curry
 Anolian Skin 10  อัน
 Carrot 10  อัน 
 Jack o' Pumpkin 10  อัน 
 Yellow Herb 10  อัน 
 Aloe Leaflet 10  อัน 
 Yellow Spice อัน 
Meat 10 อัน
Carrot 10 อัน
Jack o' Pumpkin 10 อัน
Hinalle Leaflet 10 อัน
Aloevera 1 อัน
Hot Sauce 1 อัน
เลเวล 9 :    Special Sausage เลเวล 10 :    Steam Scorpion
Shoot 20 อัน
Meat 10 อัน
White Herb 10 อัน
Red Herb 5 อัน
Yellow Herb 5 อัน
Royal Jelly 5 อัน
Plain Sauce 4 อัน
       
Scorpion Tail 20 อัน
Scorpion Claw 20 อัน 
Royal Jelly 10 อัน 
Bitter Herb 3 อัน 
Yggdrasil Leaf 3 อัน 
Aloevera 2 อัน 
Pot 1 อัน 
Hot Sauce 1 อัน 

 

อาหารเพิ่ม VIT
เลเวล 1 :    Steamed Crab เลเวล 2 :    Seafood Combo
Nipper 10 อัน
Green Herb 10 อัน
Yellow Potion 1 อัน
       
Clam Flesh 10 อัน
Fin 5 อัน
Gill 5 อัน
Delicious Fish 1 อัน
เลเวล 3 :    Shell Soup เลเวล 4 :    Seafood Salad
Clam Flesh 20 อัน
Conch 10 อัน
Honey 1 อัน
Sweet Sauce 1 อัน
       
Tentacle 30 อัน
Squid Ink 20 อัน
White Herb 10 อัน
Soft Blade of Grass 10 อัน
Old Frying Pan 1 อัน
เลเวล 5 :    Grilled Bun เลเวล 6 :    Bitter Herbal Tea
Bao 20 อัน
Green Herb 20 อัน
Yellow Herb 10 อัน
Hot Sauce 1 อัน
Red Spice 1 อัน
Brown Root 20 อัน
Mushroom Spore 20 อัน
Maneater Root 10 อัน
Honey 2 อัน
Mushroom 1 อัน
เลเวล 7 :    Sumptuous Feast เลเวล 8 :    Large Leaf Combo
Fish Tail 10 อัน
Mane 10 อัน
Pet Food 10 อัน
Aloe Leaflet 5 อัน
Delicious Fish 2 อัน
Sweet Sauce 1 อัน
Meat 20 อัน
ใบไม้ 20 อัน 
Jack o' Pumpkin 10 อัน 
Rainbow Carrot 5 อัน 
Grain 2 อัน 
Plain Sauce 1 อัน 
เลเวล 9 :    Dragon Soup เลเวล 10 :    Undead Soup
Dragon Tail 20 อัน
Dragon Skin 10 อัน
Royal Jelly 6 อัน
Yggdrasil Leaf 3 อัน
Fatty Chubby Earthworm 1 อัน
Hot Sauce 1 อัน
Red Spice 1 อัน
       
Immortal Heart 10 อัน
Heart of Mermaid 10 อัน
Memento 10 อัน
Amulet 10 อัน
Anodyne 2 อัน
Bitter Herb 2 อัน
Yggdrasil Seed 1 อัน
Hot Sauce 2 อัน

 

อาหารเพิ่ม INT
เลเวล 1 :    Grape Herbal Tea เลเวล 2 :    Leave Red Tea
Grape 3 อัน
Red Potion 2 อัน
       
Red Herb 10 อัน
Yellow Herb 10 อัน
Blue Herb 5 อัน
เลเวล 3 :    Herbal Honey Tea เลเวล 4 :    Morocc Fruit Wine
White Herb 10 อัน
Honey 2 อัน
Yellow Spice 1 อัน
       
       
Orange 10 อัน
Strawberry 10 อัน
Grape 5 อัน
มะนาว 4 อัน
Alcohol 2 อัน
เลเวล 5 :    Mastela Wine เลเวล 6 :    Red Mushroom Wine
Mastela Fruit 4 อัน
มะนาว 2 อัน
Alcohol 2 อัน
Blue Potion 1 อัน
Yellow Spice 1 อัน
Mushroom Spore 20 อัน
Mushroom 3 อัน
Grape Juice 3 อัน
Alcohol 1 อัน
Red Spice 1 อัน
เลเวล 7 :    Special Royal Jelly Herbal Tea เลเวล 8 :   Royal Tea
Hinalle Leaflet 10 อัน
White Herb 5 อัน 
Royal Jelly 4 อัน 
Honey 2 อัน 
Yellow Spice 1 อัน 
       
Hinalle Leaflet 10 อัน
Aloe Leaflet 10 อัน 
Royal Jelly 6 อัน 
Prickly Fruit 4 อัน 
Yggdrasil Leaf 3 อัน 
Yellow Spice 1 อัน 
เลเวล 9 :   Tristan 12 years เลเวล 10 :   Breath of Dragon Cocktail
Orange 10  อัน
Aloe Leaflet 10  อัน 
Yggdrasil Leaf 10  อัน 
Alcohol อัน 
Royal Jelly อัน 
Blue Potion อัน 
Yellow Spice อัน 
       
Maneater Root 10 อัน
Blue Herb 10 อัน 
Aloe Leaflet 5 อัน 
Prickly Fruit 5 อัน 
มะนาว 5 อัน 
Royal Jelly 5 อัน 
Yggdrasil Berry 1 อัน 
Singing Plant 1 อัน 

 

อาหารเพิ่ม DEX
เลเวล 1 :    Honey Grape Juice เลเวล 2 :    Chocolate Mousse Cake
Grape 2 อัน 
Honey 1 อัน 
Red Potion 1 อัน 
       
Cacao 10 อัน
Piece of Cake 1 อัน 
Milk 1 อัน 
China 1 อัน 
เลเวล 3 :    Ice Blended Fruits เลเวล 4 :    Butter Sandwich
Apple 5 อัน
Banana 5 อัน 
Orange 5 อัน 
Strawberry 5 อัน 
Yellow Spice 1 อัน 
       
Milk 15 อัน
Cheese 10 อัน 
Yellow Herb 10 อัน 
Bread 5 อัน 
Meat 1 อัน 
Sweet Sauce 1 อัน 
เลเวล 5 :    Green Salad เลเวล 6 :    Peach Cake
Sharp Leaf 10 อัน
Huge Leaf 6 อัน 
Aloe Leaflet 3 อัน 
Hinalle Leaflet 2 อัน 
Sweet Sauce 1 อัน 
       
Solid Peach 20 อัน 
Piece of Cake 10 อัน 
Cheese 10 อัน 
Milk 10 อัน 
Orange Juice 5 อัน 
Sweet Sauce 1 อัน 
เลเวล 7 :    Soul Haunted Bread เลเวล 8 :    Special Toast
Bread 10 อัน
Ment 5 อัน 
Mastela Fruit 5 อัน 
Amulet 5 อัน 
Unripe Apple 2 อัน 
Sweet Sauce 1 อัน 
       
Bread 10 อัน
Cheese 10 อัน 
Strawberry 10 อัน 
Meat 5 อัน 
Royal Jelly 2 อัน 
Hot Sauce 1 อัน 
Sweet Sauce 1 อัน 
เลเวล 9 :    Heaven Fruit Juice เลเวล 10 :    Herb Camilia Wine
Orange 10 อัน
Strawberry 10 อัน 
Unripe Apple 5 อัน 
Grape Juice 5 อัน 
Alcohol 2 อัน 
Tropical Banana 1 อัน 
Red Spice 1 อัน 
       
Ice Cubic 10 อัน
Bacillus 10 อัน 
Alcohol 5 อัน 
Royal Jelly 4 อัน 
Concentration Potion 3 อัน 
Prickly Fruit 2 อัน 
Yggdrasil Berry 1 อัน 
Illusion Flower 1 อัน 

 

อาหารเพิ่ม LUK
เลเวล 1 :    Fried Yoyo's Tail เลเวล 2 :    Mixed Fruit Juice
Yoyo Tail 5 อัน 
Old Frying Pan 1 อัน 
Cooking Oil 1 อัน 
       
Carrot Juice 2 อัน
Orange Juice 2 อัน 
Apple Juice 1 อัน 
Grape Juice 1 อัน 
เลเวล 3 :    Sugar Special เลเวล 4 :    Mermaid Cuisine
Potato 10 อัน
Yam 10 อัน 
Sweet Potato 1 อัน 
Sweet Sauce 1 อัน 
       
Ancient Lips 10 อัน 
Raccoon Leaf 10 อัน 
White Herb 10 อัน 
Delicious Fish 5 อัน 
Sweet Sauce 2 อัน 
เลเวล 5 :    Fried Scorpion เลเวล 6 :    Great Fortune Soup
Scorpion Tail 20 อัน 
Bug Leg 10 อัน 
Huge Leaf 10 อัน 
Old Frying Pan 2 อัน 
Cooking Oil 1 อัน 
Witch Starsand 10 อัน
Clover 10 อัน 
Reptile Tongue 5 อัน 
Tongue 5 อัน 
Aloe 1 อัน 
เลเวล 7 :    Grilled Skewers เลเวล 8 :    Strawberry Rice Ball
Clam Flesh 10 อัน
Scale Shell 10 อัน 
Mushroom 10 อัน 
Soft Blade of Grass 10 อัน 
Gill 5 อัน 
Meat 5 อัน 
ใบไม้ 10 อัน
Strawberry 10 อัน 
Grain 5 อัน 
Red Spice 2 อัน 
Yellow Spice 1 อัน 
Plain Sauce 1 อัน 
เลเวล 9 :    Bloody Soda เลเวล 10 :    Nine Tail Meal
Apple Juice 10 อัน
Royal Jelly 6 อัน 
Aloevera 2 อัน 
Anodyne 2 อัน 
Alcohol 2 อัน 
Animal Gore 1 อัน 
Red Spice 1 อัน 
       
Nine Tails 10 อัน
Maneater Root 10 อัน 
Sharp Leaf 10 อัน 
Yggdrasil Leaf 4 อัน 
Four Leaf Clover 2 อัน 
Izidor 2 อัน 
Yellow Spice 1 อัน 
Plain Sauce 1 อัน